Miranda ADOPTADA GEADOPTEERD is niet meer beschikbaar.